Productontwikkeling

Ontwerp & ontwikkeling

Inzake ontwerp neemt Deforche Engineering een unieke plaats in. Centraal hierbij staat de competentie en de ervaring van onze ontwerpers. Onze grootste bekommernis is steeds om een optimale oplossing te creëren met een zeer hoog rendement en een minimum aan onderdelen. In de conceptfase analyseren we de bestaande situatie en kijken we hoe we de productie van onze klant maximaal kunnen verhogen met een minimum aan operatoren. Onze oplossing proberen wij steeds zo concreet mogelijk te visualiseren aan de hand van een potloodschets of een summiere 2D en 3D CAD-tekening. Deze dient als basis voor discussie en verdere optimalisatie. Eenmaal het concept volledig op punt staat wordt een gedetailleerd 3D-model gemaakt van de te bouwen machine. In deze fase worden ook de noodzakelijke berekeningen uitgevoerd om aan de specifieke machine-eisen te voldoen (snelheden, krachten, cyclustijden …). Tussentijds wordt regelmatig met de klant overlegd om het ontwerp te toetsen aan zijn verwachtingen en waar nodig bij te sturen. Voor het maken van het 3D-model gebruiken wij geavanceerde software (Inventor, One space designer, Topsolid) die aansluit bij de eisen van onze klant. De software laat ons ook toe, alle machineonderdelen op een efficiënte manier te detailleren en inventariseren op een overzichtelijke lijst. Deze onderdelen zijn steeds ontworpen in functie van de vlotte maakbaarheid, groot montagecomfort en slijtagebestendigheid. Door onze zorg voor bovenstaande criteria wordt de integrale kost van het eindproduct laag gehouden.

ontwerp en ontwikkeling
 • Snij-, stapel- en verpakkingsautomaat
 • Assemblage-automaat
 • CFS 1200
 • Hoog flexibele en volautomatische ontbraam- en boormachine in opdracht van Hayes & Lemmerz
 • Stangenautomaat voor de totaalbewerking van lange profielen in opdracht van Picanol
 • Volautomatishe stans-, buig- en montageautomaat
 • Widra
 • Controle- en sorteermachine in opdracht van Baxter
 • Assemblageautomaat in opdracht van Sedac Mecobel
 • Bosch
 • Metavan
 • Murfor® Verpakkingsautomaat in opdracht van Bekaert
 • Lems 70
 • Hornpusher in opdracht van Quadrant
 • Talonform